Persconferentie verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren

Op verzoek van de Tweede Kamer verrichten Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren een verkenning.

Tijdens een persconferentie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer geven de verkenners Jorritsma en Ollongren een korte toelichting op hun werkzaamheden.

Inleidende verklaringen verkenners Jorritsma en Ollongren

Verkenner Jorritsma 

Vandaag heeft mevrouw Arib gesproken met alle beoogde fractievoorzitters van de 17 partijen waarvan het nu lijkt dat ze allemaal de Tweede Kamer zullen gaan betreden. Dat is overigens nog niet helemaal zeker of het er precies 17 zullen zijn. Dus dat is nog wel zo’n dingetje waar we straks ook rekening mee moeten houden. En naar aanleiding van die gesprekken heeft ze ons gevraagd om een korte verkenning uit te voeren met het oog ook op het debat wat op 31 maart in de Tweede Kamer plaats zal vinden. Nou, voor ons beiden is het een enorme eer dat we dat mogen doen. Als ik het in het bijzonder over mezelf even mag hebben: ik heb ongeveer twintig jaar geleden dit pand verlaten en ben uiteindelijk na heel veel jaren weer teruggekeerd maar dan aan de overkant. Het is dan wel heel leuk om hier weer even rond te mogen lopen. Het is heel bijzonder dat er gekozen is voor twee verkenners. Dat is nog niet eerder voorbijgekomen sinds de nieuwe opzet van de formatie in 2012. Maar we hebben begrepen dat in de gesprekken van vanmiddag het aan de orde is gekomen dat het verstandig leek om van VVD en D66 een verkenner te vragen. Dat is door hun blijkbaar voorgesteld. Dus dan is het een logische stap. We zijn ons er overigens ook wel van bewust dat de verkiezingsuitslag hartstikke complex is. Zoveel partijen die in de Kamer komen en heel veel dynamiek, ik zeg dat ook maar. Tegelijkertijd zien we ook wel dat er zowel in de politiek, maar ook in de journalistiek zou ik bijna zeggen en in de maatschappij ook wel behoefte is aan niet al te lang, om te proberen alles snel te doen. Dat betekent dat wij dus ook hard aan de slag moeten. In de tijden van corona is het natuurlijk op zich zaak om zo snel mogelijk, maar ik zeg nadrukkelijk: zo snel mogelijk een nieuw kabinet te formeren wat gewoon weer aan het werk kan en vooral kan werken aan het economische en sociaal-maatschappelijk herstel.

Verkenner Ollongren 

Ik sluit me volledig aan bij wat Annemarie Jorritsma zojuist heeft gezegd. We komen net eigenlijk van het gesprek met de Kamervoorzitter. We hebben heel kort samen even kunnen praten over de opdracht die we hebben gekregen. En zoals we het nu voor ons zien zullen we morgen na de ministerraad waar ik ook even naartoe ga, ons werk gaan voorbereiden. Wij verwachten dat we vanaf maandag de gesprekken met de beoogd fractievoorzitters kunnen gaan beginnen. Nou ja, en afhankelijk van hoe dat loopt zullen we daarna de planning aanpassen. De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft ons gevraagd om in ieder geval op 30 maart ons verslag uit te brengen. En dat is dus de dag voordat de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Nou we zullen in onze taak, die we overigens hier in dit gebouw zullen gaan uitoefenen, zullen we worden ondersteund door een, naar ik verneem, ervaren team van door AZ gedetacheerde medewerkers bij de Tweede Kamer. Wij zullen inderdaad coronaproof gaan werken. Dus afhankelijk van de hoeveelheid mensen in het begin zullen we steeds spreken met een persoon. Gaandeweg kan het zijn dat we met meer personen spreken. Dan passen we de ruimte aan. Maar dat zijn de practicalities. En nogmaals, ik zie er ook naar uit, ik vind het bijzonder om dit te mogen doen met Annemarie. En wij zien er ook naar uit om te gaan starten hiermee.

Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie