Agenda formateur Rutte vrijdag 17 december 2021

Formateur Rutte ontvangt op vrijdag 17 december gelijktijdig:

  • Sophie Hermans
  • Sigrid Kaag
  • Wopke Hoekstra
  • Gert-Jan Segers

Aansluitend vindt er een persconferentie plaats van formateur Rutte.

Inleidende verklaring persconferentie formateur Rutte

Inleidende verklaring formateur Rutte:

Goedemiddag en goed jullie weer eens te zien op een vrijdagmiddag. Dat is lang geleden, en ik wil jullie graag bijpraten over de stappen nu in de formatie en een indicatie van het proces. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb niet heel veel nieuws te melden, maar wat ik te melden heb, dat ga ik nu melden. Zoals u weet is de informatie eergisteren afgerond door de aanbieding van het eindverslag en het coalitieakkoord door de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees, en gisteren is de formatie gestart, dat bestaat uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, door de aanwijzing van de Tweede Kamer van mij als formateur.

Ik heb zojuist gesproken met de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen, die hebben de nadere invulling van de posten vastgesteld en ik kan u melden, het nieuwe kabinet zal, en dat zag u ook al staan in het eindverslag van de beide oud-informateurs, bestaan uit 29 bewindspersonen. Van de 20 ministers zijn er 8 van VVD-huize, 6 van D66, 4 van het CDA en 2 van de CU. En voor de staatssecretarissen geldt de verdeling 3, 3, 2, 1. Daarnaast hebben we de afspraak gemaakt dat D66, CDA en CU elk een minister voordragen als vicepremier. Er worden geen departementen opgeheven of opgericht, maar er komen wel een aantal nieuwe ministers. Er komt een ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening op BZK, een minister voor Klimaat en Energie op EZK, een minister voor Natuur en Stikstof op LNV en er komen twee ministers op Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar dan het staatssecretariaat vervalt.

De andere invulling van de posten kunt u terugvinden op het overzicht dat jullie zojuist is uitgedeeld. Wij gaan nu aan het werk met het verder zoeken van kandidaat-bewindspersonen en het starten van het onderzoeken van deze kandidaten. En dan hebben we het dus over de gebruikelijk naslag van kandidaten in de bekende dossiers, het Justitieel Documentatieregister, het fiscale dossier en de bestanden van de AIVD. Het gaat ook over het op afstand plaatsen van eventuele financiële en zakelijke belangen van kandidaat-bewindspersonen. De Tweede Kamer heeft daar met de aanname van de motie Sneller van D66 extra aandacht voor gevraagd. We willen dat zorgvuldig doen, er moeten kandidaat-bewindspersonen in de gelegenheid stellen om hun zaken goed te kunnen regelen en zeker in de drukste tijd van het jaar voor notarissen. Is dus ook tijd voor nodig.

Vanaf maandag 3 januari ga ik dan alle kandidaat-bewindspersonen ontvangen en ik denk daar zo’n vier dagen voor nodig te hebben. De beëdiging is dan voorzien in de week erna. De inhoud van het beleid is vanzelfsprekend heel belangrijk, maar voor uitvoering komt het natuurlijk ook aan op de mensen die het kabinet vormen. Je start ook als team een nieuw avontuur, zo voelt het ook. Het is altijd spannend om de mensen te ontmoeten, een aantal ken ik, uiteraard mensen die doorgaan, maar ook heel veel nieuwe gezichten verwacht ik, mensen die allemaal bereid zijn om deze taken op te pakken. En ik kijk zeer uit naar die gesprekken, ik kijk eerlijk gezegd ook uit naar het weekje vrij daar voorafgaand, en ik wil ook jullie alvast, maar ik verwacht ook nog wel een paar vragen, maar toch alvast van mijn kant ook een fantastische feestdagen toewensen, kerstdagen, en ook een heel gelukkig en gezond 2022.

Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie