Antwoord SP aan informateur Tjeenk Willink

De fractie van de SP beantwoordt de vraag van de informateur waarom de SP niet beschikbaar is voor een coalitie die voor een meerderheid in het parlement is aangewezen op de VVD. En waarom de SP wel beschikbaar is voor een coalitie die voor een meerderheid in het parlement is aangewezen op het CDA.