Brief CDA-fractie aan informateur Tjeenk Willink

CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma geeft in deze brief aan informateur Tjeenk Willink de positie aan van het CDA ten opzichte van de vorming van een kabinet met de PVV.