Brief VVD-fractie aan informateur Tjeenk Willink

De VVD-fractie geeft in deze brief aan informateur Tjeenk Willink aan waarom de VVD niet beschikbaar is voor een coalitie die voor een meerderheid in het parlement is aangewezen op de PVV.