Aanbiedingsbrief eindverslag informateur Tjeenk Willink

Informateur Tjeenk Willink biedt zijn eindverslag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp aan.