Aanbiedingsbrief eindverslag informateur Hamer

Informateur Hamer biedt haar eindverslag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp aan. Bij dit eindverslag horen drie bijlagen.