Antwoordbrief IenW MIRT - nazending over luchtvaart

Het ministerIe van IenW stuurt op 28 oktober 2021 een nazending met antwoord op de vraag over luchtvaart. De antwoorden op vragen van de informateurs Remkes en Koolmees over financiële middelen MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport), infrastructuur-samenwerking Rijk-regio en ProRail zijn in een aparte brief verzonden.