Antwoordbrief OCW variant inkomensafhankelijke studiebeurs

Het ministerie van OCW geeft antwoord op een verzoek van de informateurs Remkes en Koolmees over een variant voor een inkomensafhankelijke studiebeurs.