Uitvraagbrief Financiën prognoses economische groei en EU-gemiddelde Defensie-uitgaven

Informateurs Remkes en Koolmees vragen in een brief van 8 november 2021 om een overzicht wat er nodig is om deze kabinetsperiode naar het EU-gemiddelde op Defensie-uitgaven toe te groeien.