Uitvraagbrief IenW financiële middelen MIRT

Informateurs Remkes en Koolmees vragen in een brief van 18 oktober 2021 om een overzicht van financiële middelen voor het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport), wegen, luchtvaart en openbaar vervoer.