Archief kabinetsformatie 2017 - deel 131

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief aan informateur Zalm met advies + antwoordbrief van de informateur;
  2. Brief aan informateur Zalm + antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief aan informateur Zalm over vernieuwingen op het vlak van het politiek/bestuurlijke en de staatsinrichting + antwoordbrief van de informateur;
  4. Brief van de CVOO aan informateur Zalm over meer vrouwen in commissariaten en Raden van Toezicht + antwoordbrief van de informateur;
  5. Brief van Hospice Francinus de Wind aan informateur Tjeenk Willink met uitnodiging voor een werkbezoek + antwoordbrief van de informateur;
  6. Brief van Triodos Bank aan informateur Zalm over aandacht voor klimaatverandering + antwoordbrief van de informateur;
  7. Brief van Fonds Ganhandicaptensport, Firevaned en NVOS-orthobanda aan informateur Zalm over vergoeden orthopedische sporthulpmiddelen + antwoordbrief van de informateur;
  8. Brief van PZO, ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw aan informateur Zalm over de wettelijke positie van zelfstandige ondernemers + antwoordbrief van de informateur.