Archief kabinetsformatie 2017 - deel 156

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief van de Transitie Autoriteit Jeugd aan informateur Zalm over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdhulp + antwoordbrief van de informateur;
  2. Brief van GGD GHOR, NPHF en SER aan informateur Zalm over preventie voor gezondheid + antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief van de Nederlandse Bridge Bond aan informateur Zalm over het financieren en stimuleren  van ouderensport + antwoordbrief van de informateur;
  4. Brief van TLN, Deltalinqs, AIP, FENEX, EVOFENEDEX, Port of Rotterdam, GroentenFruit Huis en ACN aan informateur Zalm over het effect van tarieven importcontroles NVWA op concurrentiepositie en opvolging advies RvS + antwoordbrief van de informateur;
  5. Brief van NWEA aan informateur Zalm met manifest 'Windenergie in Nederland' + antwoordbrief van de informateur;
  6. Brief aan informateur Zalm over ram- en plofkraken + antwoordbrief van de informateur.