Archief kabinetsformatie 2017 - deel 180

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief van KVLO aan informateur Schippers over bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding + antwoordbrief van de informateur;
  2. Brief van Stichting Politieke Academie aan informateur Schippers over kabinetsformatie 2017 - strategische keuzes + antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief van Startup Delta aan informateur Schippers met advies over kenniseconomie en (fin)tech + antwoordbrief van de informateur;
  4. Brief van de gemeenten Haren, Hoeksche Waard en Landgraaf aan informateur Schippers over gemeentelijke herindeling van onderop + antwoordbrief van de informateur;
  5. Brief aan informateur Schippers met aanbeveling voor een minister van Voedsel en Landschap + antwoordbrief van de informateur;
  6. Brief aan informateur Schippers over klimaatverandering + antwoordbrief van de informateur;
  7. Antwoordbrief van de minister van Infrastructuur en Milieu aan informateur Schippers over autobelasting, zeehavens, Schiphol, spoorcapaciteit, emmissiebeleid en fietsbeleid;
  8. Brief van Humanitas, FIER, CoMensha, Leger des Heils, Fairwork, Defence for Children, HVO-Querido, CKM, Shop Dean Haag, Moviera en Samen sterk in de buurt de aan informateur Schippers over meer aandacht in het regeerakkoord voor mensenhandel en slachtoffers + antwoordbrief van de informateur;
  9. Brief van Energie Nederland aan informateur Schippers over transitieversnellers + antwoordbrief van de informateur.