Archief kabinetsformatie 2017 - deel 32

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

 1. Antwoordbrief van informateur Zalm;
 2. Brief van het Groninger Gasberaad aan informateur Zalm over gaswinningsproblematiek in Groningen;
 3. Antwoordbrief van informateur Zalm aan het Groninger Gasberaad;
 4. Brief met advies aan informateur Zalm;
 5. Antwoordbrief van informateur Zalm;
 6. Brief van Intermetzo aan informateur Zalm over de dreigende sluiting van Justitiele Jeugdinrichting Lelystad;
 7. Antwoordbrief van informateur Zalm;
 8. Brief aan informateur Zalm over beleid rond demografische ontwikkeling;
 9. Antwoordbrief van informateur Zalm;
 10. Brief van CDA Borsele met advies aan informateur Zalm over hagelkanonnen;
 11. Antwoordbrief van informateur Zalm.