Archief kabinetsformatie 2017 - deel 4

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  1. Brief van de Federatie bio-economie Nederland  aan informateur Zalm met als onderwerp: Inzetten op de ontwikkeling van een duurzame bio-economie, ook in EU-verband + antwoord informateur;
  2. Brief van de Stichting Fair Huur voor verhuurders  aan informateur Zalm met als onderwerp: Dringend aanpassing van het huurrecht voor woonruimte vereist wegens strijd met het EVRM + antwoord informateur.
  3. Brief informateur Zalm aan minister-president Rutte met enkele vragen op het gebied van asiel en migratie.
  4. Memo van de minister van Financiën aan informateur Zalm met antwoorden op vragen over de begroting van Defensie.