Archief kabinetsformatie 2017 - deel 45

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

1. Antwoordbrief van informateur Zalm.

2. Brief aan informateur Zalm van Stichting Politiek Theater + antwoordbrief van informateur.

4. Brief aan informateur Zalm over uitvoering VN verdrag Handicap + antwoordbrief van informateur.

6. Brief aan informateur Zalm van PZO, ZZP Nederland / Zelfstandigen Bouw + antwoordbrief van informateur.

8. Brief aan informateur Zalm over Participatiewet en armoedebestrijding + antwoordbrief informateur.

9. Brief aan informateur Zalm van All Arts + antwoordbrief informateur.

10 Brief aan informateur Zalm van Democratische Partij Sint Eustatius + antwoordbrief van informateur.