Archief kabinetsformatie 2017 - deel 52

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  1. Brief aan informateur Zalm inzake 'Advies omtrent het formatie-proces' + antwoordbrief informateur Zalm.
  2. Brief van Xiaohetang Limited aan informateur Zalm over Chinees voetbalbeleid in Nederland + antwoordbrief van informateur Zalm.
  3. Brief aan informateur Zalm van Jet-Net / VNO-NCW / FME / Bouwend Nederland / MKB / Koninklijk metaalunie / Uneto-Vini over 'Belang van het ontwikkelen van technische en digitale vaardigheden' + de antwoordbrief van informateur Zalm.
  4. Brief aan informateur Zalm van Vereniging Oud Harlingen over zoutwinningsschade + antwoordbrief van informateur Zalm.
  5. Brief aan informateur Zalm met als onderwerp Sollicitatiebrief + antwoordbrief informateur Zalm.
  6. Advies voor de informateur + antwoordbrief informateur Zalm.
  7. Brief aan informateur Zalm van Vrijstaat Land van Ravenstein + antwoordbrief informateur Zalm.
  8. Brief aan informateur Zalm over 'Advies ruimte voor experimenten met nieuwe MBO-instellingen' + antwoordbrief informateur Zalm.