Archief kabinetsformatie 2017 - deel 75

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland aan informateur Schippers met inbreng voor het coalitieakkoord + antwoordbrief van de informateur;
  2. Brief aan informateur Schippers en daaruit voortvloeiende correspondentie over verkeersveiligheid en pensioenzekerheid 'rapportage bonusplan als vinding van de 21e eeuw en het echte ei van Columbus' + antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief van de Raad van Kerken aan informateur Schippers over armoedebestrijding, vluchtelingen en migranten en respect en zorg in de laastste levensfase + antwoordbrief van de informateur;
  4. Brief van Quality RTV B.V. aan informateur Schippers over problemen bij de commerciƫle radiosector + antwoordbrief van de informateur.