Antwoord Financien over BOR en over Box 2

Ministerie van Financien geeft antwoord op verzoeken van de informateurs Remkes en Koolmees om informatie over de Bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en over Box 2.