Tweede kabinet Balkenende beëdigd

Koningin Beatrix heeft het tweede kabinet-Balkenende beëdigd. Dit gebeurde nadat formateur Balkenende zijn eindverslag had aangeboden. Het nieuwe kabinet bestaat uit zestien ministers en tien staatssecretarissen.

In vergelijking met het eerste kabinet-Balkenende zijn er enkele nieuwe ministersposten: een minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties en een minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Hiermee komt het totaal aantal ministers op zestien.

Het aantal staatssecretarissen is verminderd tot tien. Door het ministerschap voor Ontwikkelingssamenwerking vervalt de post van staatssecretaris. Verder is afgezien van een staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Binnenlandse Zaken. Ook is er niet langer een tweede staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eindverslag over de formatie

Een afschrift van het eindverslag van formateur Balkenende is naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het eindverslag bevat een opsomming van de werkzaamheden die de formateur heeft verricht sinds zijn benoeming op 20 mei 2003.