Formateur maakt beoogd staatssecretarissen bekend

Formateur Balkenende ontvangt de komende dagen de beoogd staatssecretarissen. De kandidaat voor het staatssecretariaat Verkeer en Waterstaat wordt later voorgedragen.

De formateur ontvangt de komende dagen de volgende beoogd staatssecretarissen:

  • Drs. F.C.G.M. Timmermans, Buitenlandse zaken
  • Mevrouw mr. N. Albayrak, Justitie
  • Mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mevrouw S.A.M. Dijksma, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mr. drs. J.C. de Jager, Financiën
  • C. van der Knaap, Defensie
  • Drs. F. Heemskerk, Economische Zaken
  • Ing. A. Aboutaleb, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mevrouw dr. M. Bussemaker, Volksgezondheid, Welzijn en Sport     

De kandidaat van de ChristenUnie voor het staatssecretariaat Verkeer en Waterstaat zal een dezer dagen aan de formateur worden voorgedragen.