Eervol ontslag voor bewindspersonen D66

Koningin Beatrix heeft de ministers Brinkhorst (EZ) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) en staatssecretaris Van der Laan (OCW) op hun verzoek met ingang van 3 juli 2006 op de meest eervolle wijze ontslag verleend.

De Koningin dankte Brinkhorst, Pechtold en Van der Laan 'voor de vele en gewichtige diensten door hen aan haar en aan het Koninkrijk bewezen'.

De minister-president en de overige ministers en staatssecretarissen zijn door de Koningin gevraagd 'al datgene te blijven verrichten dat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten'.

In verband hiermee voert minister Zalm (Financiƫn) het beheer over het ministerie van EZ totdat een definitieve voorziening is getroffen in de formatie.

Officiele persbericht:

Het Kabinet der Koningin deelt mee:

Hare Majesteit de Koningin heeft vrijdagmorgen 30 juni 2006 op Paleis Huis ten Bosch de Minister-President, Mr.Dr. J.P. Balkenende, ontvangen die het ontslag heeft aangeboden van Mr. L.J. Brinkhorst, Vice-Minister-President en minister van Economische Zaken, van Drs. A. Pechtold, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, en van mevrouw Mr. M.C. van der Laan, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voorts heeft de Minister-President de portefeuilles, ambten of functies van zichzelf en de overige ministers en staatssecretarissen ter beschikking van de Koningin gesteld.

De Koningin heeft de ministers Brinkhorst en Pechtold en staatssecretaris Van der Laan op hun verzoek met ingang van heden, 3 juli 2006, op de meest eervolle wijze ontslag verleend onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hen aan haar en aan het Koninkrijk bewezen.

De Koningin heeft de terbeschikkingstelling in overweging genomen en de Minister-President en de ministers en staatssecretarissen gevraagd al datgene te blijven verrichten dat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten.

In verband hiermee zal met ingang van heden de minister van Financiƫn, drs. G. Zalm, het beheer voeren over het ministerie van Economische Zaken totdat een definitieve voorziening is getroffen in de formatie.

RVD, 03.07.2006, 21.00 uur