Formateur Balkenende biedt eindverslag aan

Minister-president Balkenende heeft als formateur zijn eindverslag aangeboden aan de Koningin. In het verslag staan de ministers en staatssecretarissen die bereid zijn tot het derde kabinet-Balkenende toe te treden.

Alle ministers en staatssecretarissen uit het tweede kabinet-Balkenende die hun portefeuille ter beschikking hebben gesteld, zijn bereid ook in het derde kabinet-Balkenende toe te treden als minister of staatssecretaris.

Balkenende heeft de Koningin gevraagd de demissionaire staatssecretarissen Wijn en Nicolaï ontslag te verlenen als staatssecretaris en hen te benoemen tot minister. Wijn wordt voorgedragen als minister van Economische Zaken en Nicolaï als minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Ook heeft Balkenende de Koningin gevraagd de heer Bruins te beëdigen als staatssecretaris van OCW.

Beëdiging

De Koningin heeft minister Nicolaï, minister Wijn en staatssecretaris Bruins beëdigd. Minister-president Balkenende en de overige ministers en staatssecretarissen hebben de terbeschikkingstelling van hun portefeuilles teruggenomen.

Officiële persberichten

Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin zal hedenmorgen, 7 juli 2006, om 10.30 uur op Paleis Huis ten Bosch de formateur, Mr. Dr. J.P. Balkenende, ontvangen voor het uitbrengen van zijn eindverslag.

RVD, 07.07.2006, 09.35 uur
Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin heeft hedenmorgen, 7 juli 2006, op Paleis Huis ten Bosch de formateur Mr. Dr. J.P. Balkenende ontvangen. De formateur heeft zijn eindverslag uitgebracht en de Koningin meegedeeld de opdracht een kabinet te vormen van CDA en VVD te aanvaarden.

Vervolgens heeft de Koningin de Minister-President en de overige ministers en staatssecretarissen in overweging gegeven de terbeschikkingstelling van hun portefeuilles, ambten of functies terug te nemen. De Minister-President heeft zulks mede namens de overige bewindslieden gedaan.

RVD, 07.07.2006, 11.10 uur
Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin heeft hedenmorgen, 7 juli 2006, op hun verzoek op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:

  • Mr. Drs. A. Nicolaï, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;
  • Mr. Drs. J.G. Wijn, Staatssecretaris van Financiën.

De Koningin heeft vervolgens benoemd en beëdigd:

  • Mr.Drs J.G. Wijn tot Minister van Economische Zaken;
  • Mr.Drs. A. Nicolaï tot Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

De Koningin heeft voorts Mr. Drs. B.J. Bruins, die op 27 juni 2006 met ingang van de datum van zijn beëdiging was benoemd tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op 7 juli 2006 beëdigd.

RVD, 07.07.2006, 11.55 uur