Rosenthal en Wallage informateurs

Koningin Beatrix heeft maandag 5 juli 2010 Uri Rosenthal en Jacques Wallage ontvangen en heeft hen, gelet op het eindverslag van de informateur en de daarin vervatte conclusies, verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de spoedige totstandkoming van een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. 

Dit heeft het Kabinet der Koningin meegedeeld.