Eindverslag Rosenthal en Wallage

De informateurs Rosenthal en Wallage concluderen dat een spoedige totstandkoming van een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks niet mogelijk is.

Dat schrijven de informateurs in het eindverslag dat zij op 21 juli 2010 aan de Koningin hebben aangeboden. Rosenthal en Wallage gaven ook een toelichting op hun eindverslag.

De fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben 'zeer serieus en met respect voor elkaar onderhandeld', volgens de informateurs. 'Alle onderwerpen zijn diepgaand verkend. Overeenstemming lag op veel terreinen binnen handbereik.'

Een onoverkomelijke horde

Uiteenlopende opvattingen over forse bezuinigingen, de woningmarkt en de mobiliteitsvraag zorgden in combinatie uiteindelijk voor een 'onoverkomelijke horde', zei Rosenthal. 'En dat zeker als je die bezuinigingen wil doorvoeren zonder lastenverzwaring en ze gepaard wil laten gaan met een evenwichtige inkomensverdeling, met investeringen en met aansprekende hervormingen.'

Een spoedige totstandkoming van deze coalitie is niet mogelijk, aldus de informateurs. 'Los daarvan: als je meer tijd uittrekt, moeten alle betrokkenen dat een goed idee vinden. En alleen D66 en GroenLinks zagen die ruimte.'

Het ligt volgens de informateurs niet in hun opdracht besloten om advies te geven over de volgende fase van de formatie.

Tekst persconferentie Rosenthal en Wallage over eindverslag

Informateur Rosenthal, mede namens informateur Wallage:

Dames en heren, op 5 juli hebben wij, informateurs, de opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de spoedige totstandkoming van een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Zoƫven hebben wij de Koningin gemeld dat deze informatiepoging niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Ruim twee weken geleden bij de start hebben wij u gezegd dat de vier fractievoorzitters een basis zagen voor onderhandelingen. Maar we hebben toen ook gezegd dat ze zich als geen ander realiseerden dat het lastig zou worden, gelet op de grote programmatische verschillen tussen de partijen.

Er is de afgelopen weken door de heren Rutte, Cohen, Pechtold en mevrouw Halsema zeer serieus en met respect voor elkaar onderhandeld. Alle onderwerpen zijn diepgaand verkend en daar is ook diepgaand over onderhandeld. Overeenstemming lag op vele terreinen binnen handbereik, maar uiteenlopende opvattingen over forse bezuinigingen, de woningmarkt en mobiliteitsvraag zorgden in combinatie uiteindelijk voor een onoverkomelijke horde. En dat zeker als je die bezuinigingen wil doorvoeren zonder lastenverzwaring en ze ook gepaard wil laten gaan met een evenwichtige inkomensverdeling, met investeringen en met aansprekende hervormingen.

Dames en heren, een spoedige totstandkoming van deze coalitie is niet mogelijk. Dat is de formulering die wij ook rechtstreeks ontlenen aan onze opdracht. Los daarvan: als je meer tijd zou uittrekken, zouden alle betrokkenen dat een goed idee moeten vinden. En alleen D66 en GroenLinks - dus de PvdA en VVD niet - zagen die ruimte.

De vier fractievoorzitters hebben hun analyse gisteravond in Nieuwspoort met u allen gedeeld. Daaraan doen wij niet af en wij voegen er niks wat dat betreft aan toe. Maar wel willen wij, informateurs, aansluiten bij degenen die hebben vastgesteld dat er geen Zwarte Pieten zijn uitgedeeld. Dat zegt iets over de wijze waarop in de afgelopen weken is gesproken en onderhandeld.

Maar zoals gezegd, er was geen voldoende ruimte om tot een doorbraak te komen. Dan moet je ook niet onnodig lang doorgaan. Het land heeft snel een nieuwe regering nodig. Daar doet de complexiteit van het politieke landschap niets aan af.

Dames en heren, door vast te stellen dat onze opdracht niet uitvoerbaar is, ontstaat per definitie ruimte te onderzoeken wat wel kan. Het ligt niet in onze opdracht besloten om daarover enigerlei advies te geven. Daarom treft u ook daarover niets aan in ons eindverslag. Maar natuurlijk gerijpt door onze ervaring wensen wij informateurs degenen die na ons komen heel veel succes.