Tjeenk Willink informateur

Koningin Beatrix heeft dinsdagavond 7 september 2010 mr. H.D. Tjeenk Willink verzocht haar op de kortst mogelijke termijn te informeren over de thans ontstane situatie en de stappen die genomen moeten worden.

Dat heeft het Kabinet der Koningin medegedeeld.