Opstelten informateur

De Koningin heeft de heer Opstelten ontvangen op Paleis Huis ten Bosch en hem verzocht om, met inachtneming van hetgeen in het eindverslag van informateur Mr. H.D. Tjeenk Willink is opgenomen, zijn onderzoek voort te zetten naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. 

Dat heeft het Kabinet der Koningin meegedeeld op maandag 13 september 2010.