Mark Rutte benoemd tot formateur

Koningin Beatrix heeft de heer Rutte benoemd tot formateur.

Persconferentie formateur Rutte 7 oktober 2010

De Koningin heeft hem verzocht om, gelet op het eindverslag van informateur Opstelten en de daarin vervatte conclusies, op de kortst mogelijke termijn een kabinet te vormen bestaande uit VVD en CDA. De heer Rutte heeft de Koningin verzocht deze opdracht in beraad te mogen houden.

Dat heeft het Kabinet der Koningin meegedeeld.