Deelakkoord begroting 2013

De informateurs Kamp en Bos sturen op verzoek van de fractievoorzitters van VVD en PvdA een overzicht van de wijzigingsvoorstellen van de begroting 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer.