Bespreking uitkomst fractievergaderingen bij informateurs

De informateurs Kamp en Bos bespreken maandagmiddag 29 oktober 2012 met fractievoorzitters Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) de resultaten van het overleg in de fracties over de conceptteksten van het regeerakkoord.