Regeerakkoord gepresenteerd

De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd.

Het regeerakkoord is een akkoord tussen de coalitiefracties van VVD en PvdA. Het akkoord heeft de titel gekregen 'Bruggen slaan'.

Drie pijlers

Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA baseert zich op drie pijlers. 'De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei', zei VVD-fractievoorzitter Rutte bij de presentatie van het regeerakkoord.

Kabinet Rutte-Asscher

Fractievoorzitter Samsom (PvdA) kondigde aan dat Lodewijk Asscher, nu nog wethouder in Amsterdam, kandidaat is voor het viceminister-presidentschap.