Archief kabinetsformatie 2017 - deel 100

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  • Antwoordbrief van informateur Schippers aan de WRR.
  • Brief van de Rijkscultuurfondsen aan informateur Schippers over de toegevoegde waarde van kunst en cultuur + antwoordbrief van de informateur;
  • Brief van deĀ ANBO, KNVG, NVOG en NOOM aan informateur Schippers over aftopping aftrekbaarheid pensioenpremie en opbouwpercentage + antwoordbrief van de informateur;
  • Brief van Vereniging Scala aan informateur Schippers over sociale mobiliteit + antwoordbrief van de informateur;
  • Brief van de Dutch Sustainable Growth Coalition aan informateur Schippers met reactie op de brief de informateur van 12 april over het te voeren klimaatbeleid.