Archief kabinetsformatie 2017 - deel 101

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

 1. Brief van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) aan informateur Schippers over tandheelkunde en het nieuwe regeerakkoord + antwoordbrief van de informateur;
 2. Brief van de gemeente Hof van Twente aan informateur Schippers over het regeerakkooord en het Landelijk Jongerenmanifest + antwoordbrief van de informateur;
 3. Brief aan informateur Schippers over pensioenfondsen onder ministerie van Financiën + antwoordbrief van de informateur;
 4. Brief aan informateur Schippers over voltooid leven + antwoordbrief van de informateur;
 5. Brief van LandschappenNL en samenwerkende natuurorganisaties aan informateur Schippers investeren in natuur + antwoordbrief van de informateur;
 6. Brief van de Jeugdhulpregio Food Valley aan informateur Schippers over jeugdhulp  + antwoordbrief van de informateur;
 7. Brief van De Groene Zaak en Royal Haskoning aan informateur Schippers over duurzaam ondernemen + antwoordbrief van de informateur;
 8. Brief van de VGS (Vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs) aan informateur Schippers over reformatorisch onderwijs + antwoordbrief van de informateur;
 9. Brief aan informateur Schippers over terugdraaien homo-emancipatie + antwoordbrief van de informateur;
 10. Brief van het Comité Nederlandse Onafhankelijkheidsdag aan informateur Schippers over 26 juli uitroepen tot onafhankelijkheidsdag + antwoordbrief van de informateur;
 11. Brief aan informateur Schippers over met afschrift van brief aan de Koning over woningbouw op verontreinigde grond in Volendam + antwoordbrief van de informateur;
 12. Brief aan informateur Schippers over specialistische traumabehandeling + antwoordbrief van de informateur;
 13. Antwoordbrief van Stichting Platform Tegenwind N33 aan informateur Schippers + antwoordbrief van de informateur;
 14. Brief aan informateur Schippers met onderwerp: Hoogwaardige digialisering van Nederland levert miljarden euro's per jaar op + antwoordbrief van de informateur;
 15. Brief van Oxfam Novib en samenwerkende hulporganisaties aan informateur Schippers over een humaan vluchtelingenbeleid en investeren in ontwikkelingssamenwerking + antwoordbrief van de informateur;
 16. Brief van AVINED aan informateur Schippers met Puntenplan Nederlandse pluimvee- en eiersector 2017-2021 + antwoordbrief van de informateur;
 17. Brief van Kennisland en andere bibliotheken en archieven aan informateur Schippers over online toegang tot gedigitaliseerd erfgoed.