Archief kabinetsformatie 2017 - deel 114

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

 • Brief aan informateur Schippers van VBS over ontwikkeling naar onderwijs waarin de interesses en talenten van kinderen centraal staan + Antwoordbrief informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van Vakcentrale voor professonaIs (VCP) over flexibele oplossingen rondom pensioneren en een professionele inclusieve arbeidsmarkt + Antwoordbrief informateur Schippers;
 • Brief van informateur Schippers aan ministerie van Algemene Zaken over vraagpunten over gaswinning;
 • Brief aan informateur Schippers van ministerie van BZK over uitzoekvragen schaarste naar middenhuurwoningen;
 • Brief aan informateur Schippers van Nationaal Netwerk Risicomanagement over de notitie ‘Zelfregulering, maar géén gesjoemel’ + Antwoordbrief informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en amateur kunst over de waarde van cultuur en sport voor integraal jeugd en jongerenbeleid + Antwoordbrief informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van FNV over korting Wajonguitkering + Antwoordbrief informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van Boegbeeld 100000 banenproject van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland over Tienpuntenplan: De Banenafspraak: lessons learned in de praktijk + Antwoordbrief informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van de gemeente Amsterdam over het bundelen van drie economische kerngebieden van Nederland (Noordvleugel, Zuidvleugel en Brainportregio Eindhoven) + Antwoordbrief informateur Schippers;
 • Brief van informateur Schippers aan het ministerie van Algemene Zaken over vraagpunten over het toekomstig klimaatbeleid;
 • Brief aan informateur Schippers van Sectorraad Paarden (SRP) over de invoering van systemen voor identificatie, registratie en monitoring van paarden + Antwoordbrief;
 • Brief van informateur Schippers aan de voorzitter van de Tweede Kamer;
 • Handvest aan informateur Schippersvan Netwerkgrondig over van generiek naar specifiek beleid voor een robuuste grondgebonden melkveehouderij + Antwoordbrief informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van Platform VG Regio Midden en West-Brabant over toekomstige vormgeving van de langdurige zorg, de arbeidsmarkt en de inkomens ondersteuning + Antwoordbrief informateur Schippers.