Archief kabinetsformatie 2017 - deel 117

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

 • Brief aan informateur Schippers van het Dovenschap over de positie van doven en slechthorenden;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan het Dovenschap;
 • Brief aan informateur Schippers van de Nederlandse Veiligheidsbranche over werkgelegenheid binnen de facilitaire dienstensector;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan de Nederlandse Veiligheidsbranche;
 • Brief aan informateur Schippers over 'Verbod op de doodstraf is achterhaald';
 • Antwoordbrief van informateur Schippers;
 • Brief van informateur Schippers aan de voorzitter van de Tweede Kamer met het eindverslag;
 • Brief aan informateur Schippers over het AOW-gat;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van Vereniging Platform een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden over de uitgaven voor de huurtoeslag;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Vereniging Platform een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden;
 • Brief aan informateur Schippers over een artikel 'Arabisch als verplicht vak met GroenLinks en D66 in het kabinet?';
 • Antwoordbrief van informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers over vrije open-source software;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers over het functioneren van het Openbaar Ministerie;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van Lagere Lasten Burger over het aantal bestuursleden van een waterschap;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Lagere Lasten Burger;
 • Brief aan informateur Schippers van Vereniging Eigen Huis over de brochure 'Ruimte voor wonen';
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Vereniging Eigen Huis.