Archief kabinetsformatie 2017 - deel 119

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

 • Brief aan informateur Schippers van de PVV over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van het CDA over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van D66 over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van de Kerngroep Ring Utrecht over de verbreding van de Ring Utrecht;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan de Kerngroep Ring Utrecht;
 • Brief aan informateur Schippers over het AOW-gat;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van Lezen123 met onderwerp: met een frisse blik naar uw aankomende verkenning + leesbril;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Lezen123;
 • Brief aan informateur Schippers van GroenLinks over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van de ChristenUnie over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van 50Plus over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van de PvdA over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van DENK over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van de SGP over het vervolg van de kabinetsformatie;
 • Brief aan informateur Schippers van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen over de vergroting van de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten vanuit arbeidsdeskundig perspectief;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.