Archief kabinetsformatie 2017 - deel 120

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

 • Brief aan informateur Schippers van gemeente Twenterand over het jongerenmanifest;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan gemeente Twenterand;
 • Brief aan informateur Schippers met een suggestie voor de kabinetsformatie;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van de provincie Noord-Holland over de ontwikkeling van Schiphol;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan de provincie Noord-Holland;
 • Brief aan informateur Schippers over inburgering;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers;
 • Brief aan informateur Schippers van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het openbaar maken van factsheets;
 • Brief aan informateur Schippers van de gemeente Papendrecht over de verhuurdersheffing ;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan de gemeente Papendrecht;
 • Brief aan informateur Schippers van Goede Doelen Nederland over het belang van filantropie;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Goede Doelen Nederland.