Archief kabinetsformatie 2017 - deel 143 en 144

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Deze documenten bevatten de volgende stukken:

  1. Brief aan informateur Zalm;
  2. Antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief van FBNed aan informateur Zalm over actuele onderwerpen die familiebedrijven in het hart raken + antwoordbrief van de informateur;
  4. Brief van het Humanistisch Verbond aan informateur Zalm over zelf denken, samen leven, de positie van ongelovigen in Nederland en wereldwijd en waardige zorg voor ouderen + antwoordbrief van de informateur;
  5. Brief van de gemeente 's-Hertogenbosch aan informateur Zalm over Aanbieding Verklaring namens 45 Regenbooggemeenten + antwoordbrief van de informateur.