Archief kabinetsformatie 2017 - deel 157 en 158

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Deze documenten bevatten de volgende stukken:

  • Brief van Nationale Nederlanden aan informateur Zalm over pensioen, arbeidsmarkt, cybercrime en innovatie;
  • Antwoordbrief van informateur Zalm aan Nationale Nederlanden;
  • Brief van de WRR aan informateur Zalm met aanbieding WRR-verkenning 'De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden' + antwoordbrief van de informateur;
  • Brief van 4TU Federatie aan informateur Zalm over financieringsscenario's b√®ta-technisch onderwijs + antwoordbrief van de informateur;
  • Brief van de¬†Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer aan informateur Zalm over natuurbeheer in Nederland + antwoordbrief van de informateur.