Archief kabinetsformatie 2017 - deel 173

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief van de Colleges Financieel Toezicht aan informateur Zalm met advies + antwoordbrief van de informateur;
  2. Brief aan informateur Zalm over aandacht voor enkele rechtstatelijke begrippen + antwoordbrief van de informateur.