Archief kabinetsformatie 2017 - deel 188

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief van de Vereniging van vrijescholen aan informateur Schippers met manifest en advies + antwoordbrief van de informateur;
  2. Brief aan informateur Schippers over zzp'ers en pensioenen + antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief van de Nationale Goede Doelen Loterijen aan informateur Schippers over het regeerakkoord en maatschappelijke opbrengsten uit loterijen + antwoordbrief van de informateur;
  4. Brief van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten VSK aan informateur Schippers met onderwerp: verzoek gematigd meerjarenbeleid tabaksaccijns + antwoordbrief van de informateur;
  5. Brief aan informateur Schippers over oorzaak te hoge zorgkosten + antwoordbrief van de informateur;
  6. Brief van Ouders & Onderwijs aan informateur Schippers met onderwerp: bevorder pedagogisch partnerschap tussen scholen, kindcentra en ouders + antwoordbrief van de informateur.