Archief kabinetsformatie 2017 - deel 27

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  1. Antwoordbrief 'Stand van zaken inzake de motie Koser Kaya' van de minister van V&J aan informateur Zalm.
  2. Brief van Greenpeace en VNO NCW aan informateur Zalm over versnelling van de energietransitie + de antwoordbrief van informateur Zalm.
  3. Brief van WOZL aan informateur Zalm over knelpunten in de uitvoering van de Wsw + de antwoordbrief van informateur Zalm.
  4. Brief van AFNL en NOA aan informateur Zalm + antwoordbrief informateur Zalm.