Archief kabinetsformatie 2017 - deel 47

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  1. Brief aan informateur Zalm van particulier over advies pensioenfonds onder ministerie FIN i.p.v. ministerie SZW + antwoordbrief informateur;
  2. Brief aan informateur Zalm van particulier over belastingheffing + antwoordbrief informateur; 
  3. Brief aan informateur Zalm van particulier over het formatie-proces + antwoordbrief informateur;
  4. Brief van informateur Zalm aan de minister van Algemene Zaken over vragen aan OCW.