Archief kabinetsformatie 2017 - deel 54

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In deel 54-1 staan de volgende stukken:

 1. Brief aan informateur Schippers van Federatie Particulier Grondbezit + antwoordbrief informateur Schippers.
 2. Brief aan informateur Schippers van OLON / NLPO over 'Investeer in een levensvatbare lokale omroep' + antwoordbrief informateur Schippers.
 3. Brief aan informateur Schippers van Producenten verantwoordelijkheid Nederland over 'Regeerakkoord Ciculaire Economie' + antwoordbrief informateur Schippers.
 4. Brief aan informateur Schippers van LTO Nederland over 'Belang agrarische sector voor Nederland' + antwoordbrief informateur Schippers.
 5. Brief aan informateur Schippers van FNV + antwoordbrief informateur Schippers
 6. Brief aan informateur Schippers van Koninklijke metaalunie over 'Oproep van de industriecoalitie; modern industriebeleid; voorsprong met technologie'  + antwoordbrief informateur Schippers.
 7. Brief aan informateur Schippers van KBO-PCOB over 'Een seniorvriendelijk regeerakkoord' + antwoordbrief informateur Schippers.
 8. Brief aan informateur Schippers van NEVI  over 'De kracht van overheidsinkoop, alle doelen samen realiseren' + antwoordbrief informateur Schippers.
 9. Brief aan informateur Schippers van Sociaal Werk Nederland + antwoordbrief informateur Schippers.
 10. Brief aan informateur Schippers van Kring van Veiligheid  + antwoordbrief informateur Schippers.
 11. Brief aan informateur Schippers van Verbond van Verzekeraars.

In deel 54-2 staan de volgende stukken:

 1. Vervolg brief aan informateur Schippers van Verbond van Verzekeraars + antwoordbrief informateur Schippers.
 2. Brief aan informateur Schippers van Dutch Sustainable Growth Coalition over 'Oproep Dutch Sustainable Growth Coalition: toon daadkracht voor duurzaamheid' + antwoordbrief informateur Schippers.
 3. Brief aan informateur Schippers van VEWIN + antwoordbrief informateur Schippers.
 4. Brief aan informateur Schippers van VNO-NCW / MKB Nederland / LTO Nederland + antwoordbrief informateur Schippers.
 5. Brief aan informateur Schippers van de AUGEO Jongerentaskforce + antwoordbrief informateur Schippers.
 6. Brief aan informateur Schippers over 'Overdracht waterschapstaken; opheffen waterschappen + antwoordbrief informateur Schippers.
 7. Brief aan informateur Schippers over 'Verpleeghuizen, beleid democratisch functioneren' + antwoordbrief informateur Schippers.
 8. Brief aan informateur Schippers van Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking over 'Mobiliteitsbeeld nieuw kabinet' + antwoordbrief informateur Schippers.
 9. Brief aan informateur Schippers van WRR over 'Memo WRR inzake thema's volgende kabinetsperiode'. (Vervolg in deel 54-3.)

In deel 54-3 staan de volgende stukken:

 1. Vervolg brief WRR + antwoordbrief informateur Schippers.
 2. Brief aan informateur Schippers van Actiecomité Het Roer Moet Om over 'Herstelwet zorgstelsel' + antwoordbrief informateur Schippers.
 3. Brief aan informateur Schippers van Federatie Armeense Organisaties Nederland over 'Benoeming Armeense genocide Holocaust- en genocide onderwijs' + antwoordbrief informateur Schippers.
 4. Brief aan informateur Schippers van 50+power over 'Werkloosheid onder ouderen en de inzet van ervaringsdeskundigen 50+' + antwoordbrief informateur Schippers.
 5. Brief aan informateur Schippers van TP TalentPlus over 'Ouderenwerkloosheid' + antwoordbrief informateur Schippers.
 6. Brief aan informateur Schippers van NVM over 'Aanbevelingen NVM t.a.v. de vastgoedmarkt' + antwoordbrief informateur Schippers.
 7. Brief aan informateur Schippers van NOVAK + antwoordbrief informateur Schippers.
 8. Brief aan informateur Schippers van WILPF-Nederland over 'Regeerakkoord 2017 onderdelen Buitenlands beleid en Defensie' + antwoordbrief informateur Schippers.
 9. Brief aan informateur Schippers van Woningstichting GoedeStede over 'Thema wonen' + antwoordbrief informateur Schippers.
 10. Brief aan informateur Schippers van Rutgers over 'Versterken van de inzet op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als prioriteit binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid' + antwoordbrief informateur Schippers.
 11. Brief aan informateur Schippers van Rutgers / Women Inc over 'Pleidooi Vaderschapsverlof nu is het moment' + antwoordbrief informateur Schippers.
 12. Brief aan informateur Schippers van College voor de Rechten van de mens + antwoordbrief informateur Schippers.