Archief kabinetsformatie 2017 - deel 79

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

 1. Brief van Metropoolregio Amsterdam aan informateur Schippers met inbreng + antwoordbrief informateur.
 2. Brief van Huis ten Haghe aan informateur Schippers met advies over vergaderlocaties + antwoordbrief informateur.
 3. Brief van Booking.com, Adyen, Elastic, TomTom, Catawiki, Coolblue en Takeaway aan informateur Schippers over het behoud van maatregelen voor Nederlandse technologiebedrijven + antwoordbrief informateur.
 4. Antwoordbrief van informateur Schippers aan de Dutch Sustainable Growth Coalition met vragen.
 5. Brief van Nevedi aan informateur Schippers met onderwerp: Rol diervoederindustrie bij verduurzaming dierlijke productieketens + antwoordbrief informateur.
 6. Brief van Ieder(in) aan informateur Schippers over mensen met een beperking of chronische ziekte + antwoordbrief informateur.
 7. Brief van Locus aan informateur Schippers over ondersteuning landelijke werkgevers inclusie/banenafspraak + antwoordbrief informateur.
 8. Brief aan informateur Schippers met onderwerp: Noodzaak van beter toezicht op klachtafhandeling door Voorzitter Raad van Bestuur UWV cs + antwoordbrief informateur.
 9. Brief van KAMG aan informateur Schippers over werk maken van preventie, participatie en gezondheidsbevordering + antwoordbrief informateur.
 10. Brief van Koninklijke BLN Schuttevaer aan informateur Schippers over slimmer gebruik maken vervoer over water + antwoordbrief informateur.
 11. Brief van de Provincie Zeeland aan informateur Schippers over het faillissement van fosforfabriek Thermphos in het havengebied Vlissingen-Oost mede als gevolg van dumping van fosfor vanuit Kazachstan + antwoordbrief informateur.
 12. Brief van Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie aan informateur Schippers met onderwerp: Bijdrage gassector aan coalititievorming.