Archief kabinetsformatie 2017 - deel 88

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat brieven aan informateur Schippers en antwoordbrieven van informateur Schippers over de volgende onderwerpen:

 1. Stichting Future NL over digitale geletterdheid in het onderwijs;
 2. Antwoordbrief informateur Schippers;
 3. Algemene bond Casinopersoneel / FNV / De Unie over wijziging Wet op de Kansspelen;
 4. Antwoordbrief informateur Schippers;
 5. Brief van de informateur aan de minister van Algemene Zaken: Vragen aan Minister Wonen en Rijksdienst;
 6. Brief van de informateur aan de minister van Algemene Zaken: Vragen aan Minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
 7. ANBO/KBO-PCOB/KNVG/NVOG/NOOM over een evenwichtige ontwikkeling van de AOW leeftijd;
 8. Antwoordbrief informateur Schippers;
 9. Milieudefensie over Klimaatverandering;
 10. Antwoordbrief informateur Schippers;
 11. Hoe staat een persoon met een beperking in deze maatschappij;
 12. Antwoordbrief informateur Schippers.