Mededeling Woordvoering Kabinetsformatie

Informateur Edith Schippers heeft de gesprekken afgerond die zij in opdracht van de Tweede Kamer voerde met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De besprekingen zijn vastgelopen, zo heeft informateur Schippers de voorzitter van de Tweede Kamer zojuist laten weten. Informateur Schippers zal haar eindverslag zo snel mogelijk afronden en aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.