Agenda informateur Tjeenk Willink maandag 26 juni 2017

Met de vaststelling dat de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de bereidheid hebben uitgesproken om, zonder voorwaarden vooraf, de vorming van een kabinet te onderzoeken, is informateur Tjeenk Willink begonnen met de afronding van zijn opdracht van de Tweede Kamer. In dit kader ontvangt hij dinsdag 27 juni Mark Rutte, Sybrand van Haersma Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers.

Met het oog op afronding van zijn werkzaamheden heeft de informateur voor maandag 26 juni eveneens de overige fractievoorzitters uitgenodigd om ook hen in de gelegenheid te stellen hem te informeren over wat zij inhoudelijk van belang achten.