Persmoment aanstelling verkenners Koolmees en Van Ark

Letterlijke tekst van het persmoment van de verkenners Wouter Koolmees en Tamara van Ark. 

VAN ARK

Nou de voorzitter van de Tweede Kamer had ons uitgenodigd met de vraag of wij als verkenner willen optreden, en wij hebben daar ‘ja’ op gezegd. Dus we maken een nieuwe start

VRAAG

Maar mensen vragen zich af: moet dat niet via Zoom?

KOOLMEES

Nou binnen is de opstelling zo dat alles op anderhalve meter is. Dus dat is wel echt afstand houden met elkaar. We hebben mondkapjes op. Maar dit soort gesprekken zijn wel belangrijk die ook fysiek kunt voeren, omdat het toch ook vertrouwelijke gesprekken zijn. Dus vandaar ook dat we deze gesprekken zo doen. Maar wel binnen anderhalve meter, met alle randvoorwaarden die daarvoor gelden.

VRAAG

Jullie zijn de nieuwe verkenners, hoe nu verder?

VAN ARK

Nou we gaan morgen gaan we beginnen en dan gaan we iedereen weer uitnodigen. Dat zal een beetje afhangen van de agenda’s van morgen. Er is natuurlijk minsterraad, maar er zijn ook een aantal fractievoorzitter in quarantaine. Hoe dat, of dat allemaal morgen lukt of dat dit ook doorloopt naar maandag, daar nemen we morgen de tijd voor. Maar we willen graag met iedereen weer het gesprek aan gaan.

VRAAG

Hebben jullie er wel de tijd voor? Want jullie hebben allebei een belangrijke rol in de bestrijding van corona?

KOOLMEES

Nou ja, ja. Dit is natuurlijk niet een hele lange periode als het goed is, het verkennen. Maar ik ga het wel morgen even met de collega’s over praten. Om het misschien ook even achter te vangen in de komende periode. Maar onze insteek is natuurlijk nu prioriteit is deze verkenningsfase en daar gaan we met volle vaart aan beginnen.

VRAAG

Kunt u beiden wel al beginnen? Want de Kamer heeft ook nog vragen aan de vorige verkenners?

VAN ARK

Nou de Kamervoorzitter heeft ons dit gevraagd om dit te doen. En wij hebben daar ‘ja’ op gezegd. En  nou ja wat uiteindelijk de Kamer natuurlijk vragen heeft, et cetera, dat is ook aan de Kamer zelf. Wij hebben ‘ja’ gezegd op het verzoek van de voorzitter van de Tweede Kamer.

VRAAG

Ja, over die vraag van de Kamer. Wat vindt u dat er, van wat er op die papieren stond?

VAN ARK

Ja, ik denk dat wat er vandaag is gebeurd, dat is gewoon echt heel vervelend. En nou ja, daar kan je heel veel dingen over zeggen. Maar laat ik dat zeggen. En we willen daarom ook graag een nieuwe start maken. Want we hebben natuurlijk ook de reacties gezien van de fractievoorzitters. Dat is ook de reden dat we ze graag willen uitnodigen. We willen het er graag over hebben. Maar ook echt een nieuwe start maken met die verkenningen aan de slag gaan.

VRAAG

Is u inmiddels duidelijk of dat een weergave is van wat hierbinnen is gezegd?

KOOLMEES

Nee, en dat is ook niet zo relevant. Daarom beginnen we helemaal overnieuw. Daarom gaan we ook iedereen weer uitnodigen om dat gesprek te voeren. Nogmaals, Tamara van Ark zei het al: we gaan voor een nieuwe start. Wat er vandaag is gebeurd is gewoon heel erg vervelend. En schone lei, opnieuw beginnen en verkennen.

VRAAG

Wat vindt u ervan dat er zo over een volksvertegenwoordiger zoals Omtzigt wordt gepraat?

KOOLMEES

Nou ja, laten we daar geen uitspraken over doen. Wij hebben een opdracht gekregen van de voorzitter om als verkenner op te treden om te kijken welke partijen met elkaar willen samenwerken. Dat gaan wij doen. En nogmaals: morgen gaan we beginnen, gaan we die afspraken maken, gaan we die gesprekken aan. Ik heb er ontzettend veel zin in. Hebben we ook vertrouwen in. Dus wij gaan dat gezamenlijk dat doen. We hebben jarenlang samengewerkt op het ministerie van SZW. Dat gaan wij met veel energie oppakken.

VRAAG

Maar sluit u uit dat zijn functioneren, zijn persoon opnieuw op tafel komt in de verkenning?

KOOLMEES

Nou het is niet aan mij om dingen uit te sluiten. Wij zijn door de voorzitter van de Tweede Kamer gevraagd of we een verkenning wilden doen. Dat gaan wij doen. We gaan een nieuwe start maken. We gaan alle 17 partijen weer uitnodigen, alle fractievoorzitters weer ontvangen. En dat gaan wij vanaf doen.

VRAAG

En hoe lang gaat dat duren dan? Hoelang gaat het duren tot u klaar bent met die eerste verkenningsfase? Want (onverstaanbaar, red.) het op 30 maart, dat gaat hem niet meer worden?

KOOLMEES

Ja, we hebben met de voorzitter afgesproken dat wij dinsdag laten weten wat de planning wordt. Omdat we ook iedereen willen spreken natuurlijk, alle 17 fractievoorzitters aan het woord willen laten.

VRAAG

Blijkt ook niet dan (onverstaanbaar, red.) mevrouw Jorritsma overeind komt. Voor de zomer komt (onverstaanbaar, red.).

KOOLMEES

Nou, laten we eerst eens de verkenningsronde afmaken. Dan zien we daarna wel weer.

VRAAG

Meneer Koolmees, u heeft ook contact gehad met Ollongren. U wilt geen uitleg geven. Maar het verdient toch wel uitleg.

KOOLMEES

Nou ik heb contact met mevrouw Ollongren gehad via de app. Om haar sterkte te wensen, want het is voor haar natuurlijk ook heel heftig menselijk gezien. Eerst een positieve corona-test, dan ook deze fout die hier gebeurt. Dat was natuurlijk gewoon heftig ook menselijk gezien. Daar heb ik even contact over gehad. Maar niet over de inhoud. Dat is in de hectiek van de vandaag helemaal niet gekund.

VRAAG

Wat werd er bedoeld met Omtzigt functie elders?

KOOLMEES

Dat weet ik niet. Dat weten wij niet, daar hebben we ook niet over gehad.

VRAAG

U heeft toch overleg gehad over... Met Arib en ook met uw partijgenoot Ollongren.  U heeft geen enkel idee wat ermee bedoeld werd?

KOOLMEES

Nee, wij hebben het daar ook niet over gehad. Heel bewust niet. Want daar, juist weer opnieuw kunnen beginnen. Want een verse start willen maken, een nieuwe start willen maken. En deze gesprekken gaan voeren. Dat gaan wij ook doen. En we kijken naar de toekomst.

VRAAG

Toch nog even terugkomen op het feit: u wilt dus niet uitsluiten dat bij de nieuwe verkenning, bij nieuwe gesprekken die gevoerd worden, dat de persoon Omtzigt weer onderwerp wordt?

KOOLMEES

Nee sorry, dan heeft u mij verkeerd begrepen. U vroeg naar dingen uit te sluiten. Mijn ervaring is altijd uitsluiten is zo’n woord dat je niet te vaak moet gebruiken. Dus daar refereerde ik aan. Ik hoorde niet het tweede deel van uw vraag. Dus misschien ook daar een fout gemaakt. Excuus daarvoor.

VRAAG

Maar dat wilt u wel uitsluiten?

KOOLMEES

Wat wil ik uitsluiten?

VRAAG

Kan het zo zijn dat de Omtzigt als persoon, als Kamerlid opnieuw onderwerp wordt van gesprek.

KOOLMEES

Maar dat is helemaal niet aan ons om dit soort gesprekken te voeren. Wij moeten kijken welke partijen met elkaar samen willen werken. En dat gaan wij doen.

VRAAG

In het persbericht stond dat het geen directe weergave was van wat er daarbinnen is gezegd. Dat is toch een beetje vage formulering. Is het wel een indirecte weergave van wat er binnen is gezegd?

VAN ARK

Nou ja, voor ons is dat een feit wat erover gezegd is. En dat is ook waarom wij in het gesprek met de Kamervoorzitter, maar ook net samen hebben gezegd: echt van belang dat we nu een nieuwe start maken. Want dit feit ligt natuurlijk op tafel. Vandaag ook heel veel over geschreven, heel veel over gezegd. Dus laten wij nou proberen om in de gesprekken toch met elkaar te kijken van: waar zit het vertrouwen tussen partijen en daar de energie in te steken. En alles wat voor ons is gebeurd, dat laten we daar.

VRAAG

Iedereen ontkent vandaag van: dit komt niet van mij. Of ik weet het niet. Maar het is toch ook ongeloofwaardig dat de verkenner zegt: zo ga ik het niet opschrijven.

VAN ARK

Nou ik vond het een grote eer zal ik u zeggen dat de voorzitter van de Tweede Kamer ons dit vroeg. En ook aan mij vroeg. Maar dan vind ik het aan mij ook om met vertrouwen ook de gesprekspartners aan tafel te ontvangen en ook met hen dat gesprek aan te gaan. Dus als ik op voorhand al ga denken: dit zit niet goed, of dat zit niet goed, ja, dan zou ik deze rol niet goed in kunnen vullen. Ik wil dat graag met een open mind doen. Ik wil heel graag de Kamer ter wille zijn. Samen met collega Koolmees. Dus wat mij betreft een open gesprek.

VRAAG

Gaat u alle partijleiders hier fysiek op het Binnenhof spreken, of wordt dat digitaal?

KOOLMEES

Dat moeten we nog zien. Moeten we morgen nog even naar gaan kijken. Ik heb ook begrepen dat een aantal fractievoorzitters in quarantaine is. Dus moeten we even naar gaan kijken. In zijn algemeenheid is het natuurlijk wel zo dat hier binnen de randvoorwaarden zijn om op anderhalve meter te kunnen vergaderen. Dus dat het ook op een veilige manier kan. En het tweede is: dit soort gesprekken natuurlijk wel enige, ook wel vertrouwelijke sfeer moeten plaatsvinden om ook succesvol, kansrijk te zijn.

VRAAG

Alleen van vandaag toch weer niet zeggen: dit doen we niet? (onverstaanbaar, red.) de ministerraad bijvoorbeeld volledig digitaal gaat.

KOOLMEES

Ja, mijn ervaring... Ik heb hier vier jaar geleden ook regelmatig in en uit gelopen is dat.... Het is gevoelige, vertrouwelijke gesprekken, je ook mensen ook wel in de ogen moet kunnen kijken over wie met wie wil samenwerken. En dat dat onder randvoorwaarden hier ook kan plaatsvinden. Want binnen is alles op anderhalve meter, is alles met schermen, met mondkapjes en met voldoende ruimte. En de aard van dit gesprek is natuurlijk wel zo gevoelig dat dat ook wel die fysieke..... oogcontacten vereist eigenlijk.

VRAAG

En u zegt inderdaad dat veel partijleiders gaan in quarantaine de komende tijd in afwachting van hun test. Zou dat het proces ook niet verder vertragen dan?

KOOLMEES

Ja, dat zou kunnen. Maar daar moeten we even naar gaan kij.... Daar hebben wij nog niet bij stilgestaan. Niet bij de agenda’s van alle fractievoorzitters. Ik moet ook een beetje wennen aan die stokken, met die microfoons.... Daar hebben we niet bij stilgestaan. Wij hebben een gesprek gehad met de voorzitter. Wij hebben even kort de agenda’s getrokken en daar gaan we morgen verder over praten. Als er nieuwe mededelingen zijn dan komen wij bij u.

VRAAG

Dan heb ik één andere vraag: meneer Hoekstra die zei dat het vertrouwen in het proces nu geschaad is en dat het aan de nieuwe verkenners is om dat vertrouwen te herstellen. Hoe gaat u die opdracht oppakken?

KOOLMEES

Volgens mij heeft Tamara van Ark het net precies gezegd, ook op dezelfde manier verwoord. Dat we daarom met een nieuwe start moeten beginnen. Met een schone lei moeten beginnen. En alle zeventien fractievoorzitters moeten ontvangen om het hele proces opnieuw te starten.

VRAAG

Kan nog iemand uitleggen hoe die notities die vanmorgen naar buiten kwamen, daar op papier zijn beland?

KOOLMEES

Eh, nee. In ieder geval wij kunnen dat niet uitleggen.

VAN ARK

Wij kunnen dat niet uitleggen.

VRAAG

U weet, de vorige verkenner ook niet.

KOOLMEES

Dat moet u aan de... Aan anderen.... Maar wij zijn daar niet bij geweest.

VAN ARK

Nee.

KOOLMEES

Ja.

VAN ARK

Oké, goedendag.

VRAAG

Dankjewel.